(Nie)racjonalność jako strategia manipulacji. Wywiad polityczny w Wielkiej Brytanii

Autor

  • Joanna Szczepańska-Włoch

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.2.4

Słowa kluczowe:

(nie)racjonalność, strategia manipulacji, wywiad polityczny

Abstrakt

Korzystając z terminologii pragma-dialektycznej teorii argumentacji sformułowanej zaproponowanej przez Fransa H. van Eemerena i Roba Grootendorsta (1984, 1992, 2004), dowodzenie uznajemy za błędne, jeśli osoba wysuwająca argumenty przypisuje większe znaczenie potrzebie przekonania uczestników dialogu – często tożsamej ze strategią manipulacji – niż przyjętym normom wymiany argumentacyjnej. W wyniku tego cel retoryczny osiąga przewagę nad celem dialektycznym. Bazując na myśleniu strategicznym (ang. strategic thinking), które opiera się na planowaniu działań (Dixit i Nalebuff 1991/1993, 2010) i wykorzystaniu racjonalnego myślenia (vide: postępowania) w relacjach między ludźmi (Dixit i Skeath 1999), uczestnicy dialogu starają się połączyć naukę (ang. science; wiedzę naukową, ekspertyzę naukową, doświadczenie) i sztukę (ang. art; umiejętności, zdolności) dla osiągnięcia pożądanego efektu – zwycięstwa. W tym celu korzystają z wszelkich dostępnych środków, nawet jeśli odbywa się to kosztem racjonalności ich argumentów. Zadaniem graczy/uczestników dialogu jest weryfikacja, które strategie należy wybrać, by uzyskać wypłatę (ang. payoff), czyli w odniesieniu do analizowanego materiału – wygraną w wyborach. Przedmiotem niniejszego szkicu będzie zastosowanie strategii (nie)racjonalności jako strategii manipulacji w wywiadzie politycznym w Wielkiej Brytanii. Analiza gatunku wywiadu politycznego pozwoli natomiast na wskazanie, czy i w jakim stopniu taki typ dowodzenia, argumentacji może być nazwany racjonalnym.

Bibliografia

Alexander, Douglas. 01.02.2015. (dostęp: 10, 2016). http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/01021501.pdf.

Berne, Eric. 1964/1984. Games People Play – The Psychology of Human Relationships. Nowy Jork: Ballantine Books.

Brown, Penelope, Stephen C. Levinson. 1987. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Budzyńska, Katarzyna, Frans H. van Eemeren, Marcin Koszowy. 2014. “Preface: From Pragmatics and Dialectics to Argument Studies.” Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 36 (1): 7–22. http://www.degruyter.com/view/j/slgr.2014.36.issue-1/slgr-2014-0014/slgr-2014-0014.xml.

Carlson, Lauri. 1983. Dialogue Games. Dordrecht, Boston, Londyn: D. Reidel.

Carlson, Lauri. 1984. Well in Dialogue Games. A Discourse Analysis of the Interjection «well» in Idealized Conversation. Amsterdam, Filadelfia: John Benjamins.

Chilton, Paul. 2008. „Brakujące ogniwo KAD: moduły, amalgamaty i instynkt krytyczny.” W Krytyczna Analiza Dyskursu, red. Anna Duszak i Norman Fairclough, 61–102. Kraków: Universitas.

Chilton, Paul, Christina Schäffner. 2002. „Introduction: Themes and Principle in the Analysis of Political Discourse.” W Politics as Text and Talk, red. Paul Chilton i Christina Schäffner, 1–41. Amsterdam, Filadelfia: John Benjamins.

Clayman, Steven E., John Heritage. 2002. The News Interview: Journalists and Public Figures on the Air. Cambridge: Cambridge University Press.

Chrzanowska-Kluczewska, Elżbieta. 2004. Language-games: Pro and Against. Kraków: Universitas.

Dixit, Avinash K., Barry J. Nalebuff. 1991/1993. Thinking Strategically. Nowy Jork, Londyn: W.W. Norton & Company.

Dixit, Avinash K., Barry J. Nalebuff. 2010. The Art of Strategy. Nowy Jork, Londyn: W.W. Norton & Company.

Dixit, Avinash K., Susan Skeath. 1999. Games of Strategy. Nowy Jork, Londyn: W.W. Norton & Company.

Eemeren van, Frans H. 2010. Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse: Extending the Pragma-Dialectical Theory of Argumentation. Amsterdam: John Benjamins.

Eemeren van, Frans H., Rob Grootendorst. 1984. Speech Acts in Argumentative Discussions: A Theoretical Model for the Analysis of Discussions Directed Towards Solving Conflicts of Opinion. Dordrecht: Floris Publications.

Eemeren van, Frans H., Rob Grootendorst. 1992. Argumentation, Communication and Fallacies. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Eemeren van, Frans H., Rob Grootendorst. 2004. A Systematic Theory of Argumentation. The Pragma-Dialectical Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Eemeren van, Frans H., Peter Houtlosser. 2009. “Strategic Maneuvering: Examining Argumentation in Context.” W Examining Argumentation in Context, red. Frans H. van Eemeren, 1–24. Amsterdam, Filadelfia: John Benjamins.

Ekström, Mats. 2011. “Hybridity as a Resource and Challenge in a Talk Show Interview.” W Talking Politics in Broadcast Media: Cross-Cultural Perspectives on Political Interviewing, Journalism and Accountability, red. Mats Ekström i Marianna Patrona, 135–155. Amsterdam: John Benjamins.

Fairclough, Norman. 2008. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Grzmil-Tylutki, Halina. 2010. Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Kraków: Universitas.

Heritage, John, David Greatbatch. 1991. “On the Institutional Character of Institutional Talk: The Case of News Interviews.” W Talk and Social Structure: Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis, red. Deirdre Boden i Don Zimmermann, 93–126. Oksford: Blackwell.

Heritage, John, J. Maxwell Atkinson. 1984. Structures of social action: Studies in conversation analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Hutchby, Ian. 1996. Confrontation Talk: Arguments, Asymmetries and Power on Talk Radio. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Hutchby, Ian. 2011. “Doing Non-Neutral: Belligerent Interaction in the Hybrid Political Interview.” W Talking Politics in Broadcast Media: Cross-Cultural Perspectives on Political Interviewing, Journalism and Accountability, red. Mats Ekström i Marianna Patrona, 115–133. Amsterdam: John Benjamins.

Karwat, Mirosław. 2009. Pytanie o zwłokę. https://decydent.pl/sztuka-manipulacji-42/.

Luce, Duncan R., Howard Raiffa. 1957/1958. Games and Decisions. Nowy Jork: John Wiley & Sons.

Łyda, Andrzej. 2007. Concessive Relation in Spoken Discourse. A Study into Academic Spoken English. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Łyda, Andrzej. 2013. Reflections on Academic Discourse: Studies in Academic English Lexis. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Maingueneau, Dominique. 1987. Nouvelles tendances en analyse du discours. Paryż: Hachette.

Mills, Charles Wright. 1956/1959. The Power Elite. Londyn: Oxford University Press.

Montgomery, Martin. 2008. “The Discourse of the Broadcast News Interview: A Typology.” Journalism Studies 9 (2): 260–277.

Montgomery, Martin. 2011. “The Accountability Interview, Politics and Change in UK Public Service Broadcasting.” W Talking Politics in Broadcast Media: Cross-Cultural Perspectives on Political Interviewing, Journalism and Accountability, red. Mats Ekström i Marianna Patrona, 33–55. Amsterdam: John Benjamins.

Nash, John. 1950. Non-Cooperative Games. https://rbsc.princeton.edu/sites/default/files/Non-Cooperative_Games_Nash.pdf.

Neumann von, John, Oskar Morgenstern. 1944/1953. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press.

Sacks, Harvey. 1972. “On the Analyzability of Stories by Children.” W Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication, red. John Gumperz i Dell Hymes, 325–345. Nowy Jork: Holt, Rinehart and Winston.

Schopenhauer, Artur. 1893/2010. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Tłum. Jan Lorenowicz. Kraków: Verso.

Sobczak, Barbara. 2006. Wywiad telewizyjny na żywo. Poznań: Wydawnictwo “Poznańskie Studia Polonistyczne”.

Szczepańska-Włoch, Joanna. 2022. Playing Discourse Games. The Political TV Interview in Great Britain and Poland. Berlin, Berno, Bruksela, Nowy Jork, Oksford, Warszawa, Wiedeń: Peter Lang.

Wittgenstein, Ludwig. 1953/1958. Philosophical Investigations. Tłum. Gertrude E.M. Anscombe, red. Gertrude E.M. Anscombe i Rush Rhees. Oxford: Basil Blackwell. https://static1.squarespace.com/static/54889e73e4b0a2c1f9891289/t/564b61a4e4b04eca59c4d232/1447780772744/Ludwig.Wittgenstein.-.Philosophical.Investigations.pdf.

Pobrania

Opublikowane

2023-07-01

Jak cytować

Szczepańska-Włoch, Joanna. 2023. „(Nie)racjonalność Jako Strategia Manipulacji. Wywiad Polityczny W Wielkiej Brytanii”. "Res Rhetorica" 10 (2):74-88. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.4.