Lógos, éthos i pathos w komunikacji w biznesie. Na przykładzie metody Assessment Center/Development Center

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.2.6

Słowa kluczowe:

AssessmentCenter/Development Center, rozmowa oceniająca, logos, ethos, pathos, komunikacja w biznesie, przywództwo, schematy komunikacyjne

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie obecności argumentacji typu lógos, éthos i pathos w biznesowych schematach konwersacyjnych. Zaprezentowano metodę Assessment Center/Development Center (AC/DC) jako przykład podejścia do komunikacji w biznesie (na linii przełożony–pracownik), w którym uwzględnia się tę retoryczną triadę. Przykładem obrazującym tę metodę jest schemat rozmowy oceniającej zmierzającej do ewaluacji dotychczasowej pracy oraz zmotywowania pracownika do rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Na początku wprowadzono ustalenia terminologiczne odnoszące się do klasycznej triady lógos, éthos, pathos. Następnie omówiono, czym jest komunikacja biznesowa, a czym komunikacja w biznesie. Uwzględniając różnice między komunikacją zewnętrzną oraz wewnętrzną, omówiono metodę AC/DC jako przykład skutecznego kierowania komunikacją wewnętrzną firmy. Przedstawienie schematu rozmowy oceniającej (związanej z udzielaniem konstruktywnych informacji zwrotnych oraz stosowaniem praktyk motywacyjnych, inaczej zwanych wzmacniającymi) pozwoliło wskazać wytyczne, zgodnie z którymi powinna ona przebiegać.

Bibliografia

Alon, Albert, Douglas W. Bray, William C. Byham, Deidra J. Schleicher. 2015. „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations”. Journal of Management 41(4). DOI: 10.1177/0149206314567780.

Arystoteles. 2004. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, przekł. Henryk Podbielski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bokacki, Robert St. 2014. Leadership tool box – ludzki kontekst przywództwa, Warszawa: Kontekst HR International Group.

Brim, Brian, Kelly Bacon. 2022. Engaging On-Site Workers: 7 Keys to Promoting Retention, https://www.gallup.com/workplace/404978/engaging-site-workers-keys-promoting-retention.aspx [data dostępu: 12.12.2022].

Budzyńska, Katarzyna, Barbara Konat, Marcin Koszowy. 2016. „Korpusowe metody badania logosu i etosu.” Zagadnienia Naukoznawstwa, 3 (209): 385–404.

Communication barriers in the modern workplace. 2018. The Economist Intelligence Unit, https://impact.economist.com/perspectives/sites/default/files/EIU_Lucidchart-Communication%20barriers%20in%20the%20modern%20workplace.pdf [data dostępu: 10.12.2022].

Heathfield, Susan M. 2021. "Beyond Hiring and Firing: What is HR Management?". The Balance. https://www.thebalancemoney.com/what-is-human-resource-management-1918143 [data dostępu: 10.12.2022].

Kaplan, Robert. M., Denise P. Saccuzzo. 2017. Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues. 9th edit. Boston: Cengage Learning.

Keevy, James, Borhene Chakroun. 2015. „Level-setting and recognition of learning outcomes: The use of level descriptors in the twenty-first century”. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000242887 [data dostępu: 10.12.2022].

Korolko, Mirosław. 1990. Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa, Wiedza Powszechna.

Lipowska, Joanna. 2013. „Rozmowa oceniająca – studia nad współczesnymi wytycznymi”, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5(94): 100–112.

Pelak, Kamila. 2009. „Rozmowa oceniająca”, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa 1: 85–88.

Rozmowa oceniająca #1. s.a. https://www.dobrytrener.pl/rozmowa-oceniajaca-1 [data dostępu: 10.12.2022].

Types of business communication. 2021. https://www.grammarly.com/business/learn/types-of-business-communication [data dostępu: 11.12.2022]

Wąsowska-Bąk, Katarzyna, Dorota Górecka, Marzena Mazur. 2012. Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy. Gliwice: Wydawnictwo „Helion”.

Pobrania

Opublikowane

2023-07-01

Jak cytować

Kiereś-Łach, Joanna Magdalena. 2023. „Lógos, éthos I Pathos W Komunikacji W Biznesie. Na przykładzie Metody Assessment Center/Development Center”. "Res Rhetorica" 10 (2):105-18. https://doi.org/10.29107/rr2023.2.6.