Eufonia, sensoryka i intertekstualność w komunikacji perswazyjnej na przykładzie tekstu z pogranicza kultur – J 8, 1-11

Autor

  • Joanna Nowińska Uniwersytet Śląski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2023.3.2

Słowa kluczowe:

perswazja, tekst biblijny, eufonia, sensoryka, intertekstualność, oralność

Abstrakt

Usytuowanie ewangelicznego tekstu J 8,1-11 na pograniczu kultury oralnej i jej upiśmiennienia oraz kontekstu semickiego i greckiego warunkuje silną ewokatywność, dialogiczność, personalizm i wyakcentowanie odniesień społecznych. Eufonia przynależy tu do perswazyjnej strategii peryferycznej, pełni funkcję konatywną, implikuje proces obserwacji, zaangażowania, wzmacnia wrażliwość na komunikaty. Sensoryka, uwidaczniająca się w odniesieniach do zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, doświadczeń kinetycznych, wpływa m.in. na zmianę systemu wartości, a także dokonuje przetasowania przynależności. Intertekstualność pozwala na dotarcie do istoty postrzegania jednego z kluczowych zagadnień perykopy: prawa oraz otwiera obiorcę na przyszłe wydarzenia, które tekst sugeruje.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Arystoteles. 1988. Retoryka. Poetyka, tłum. Henryk Podbielski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Awdiejew, Aleksy. 2004. „Systemowe środki perswazji”. W Manipulacja w języku, red. Piotr Krzyżanowski, Paweł Nowak, 71–80. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Baloyi, Elijah M. 2010. „A re-reading of John 8:1-11 from a pastoral liberative perspective on South African women”. HTS Teologiese Studies/ Theological Studies 66(2):1-7.

Barrett, Charles K. (1955) 1978. The Gospel According to John. An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text. Philadelphia: The Westminster Press.

Bruce, Frederick F. 1983. The Gospel of John. Introduction, Exposition and Notes, Michigan: Grand Rapids.

Dutton, Kevin. 2018. Zaklinanie umysłu. Perswazja w mgnieniu oka, tłum. Radosław Madejski. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie

Habrajska, Grażyna. 2005. „Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 7(2): 91-126

Labocha, Janina. 1996. „Tekst, wypowiedź, dyskurs”. W Styl a tekst. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, red. Stanisław Gajda, Mieczysław Balowski, 49-55. Opole: Wydawnictwo Naukowe PWN

Markiewicz, Henryk. 1984. „Odmiany intertekstualności”. W Wymiary dzieła literackiego, red. Henryk Markiewicz, 215–238. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Mędala, Stanisław. 2008. Ewangelia według świętego Jana rozdziały 1-12. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Częstochowa: Edycja św. Pawła

Morris, Leon. 1971. The Gospel According to John. The English text with Introduction, Exposition and Notes, Michigan: Grand Rapids.

Nestle-Alland. 2015. Novum Testamentum Graece, red. Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.

Nieckula, Franciszek. 2001. „Język ustny a język pisany”. W Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński, 99-113. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława. 2007. Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Nockiewicz, Irmina. 2014. „Idź i od tej chwili już nie grzesz. Egzegeza antropologiczno-kulturowa perykopy o kobiecie cudzołożnej (J 8,1-11). Studia Teologiczne Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię 32: 25-32.

Nowicka, Ewa. 2006. Świat człowieka – świat kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Olejnik, Ewelina. 2010. „Techniki perswazyjne w prasowych tekstach o modzie na przykładzie kobiecych czasopism Twój Styl, Świat Kobiety oraz męskiego magazynu Men’s Health (roczniki 2005, 2006, 2007)”. Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica 45: 129-156.

Ong, Walter J. 1992. Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. Józef Japola. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Osika, Grażyna. 2005. „Ogólna charakterystyka procesu perswazji”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 1402: 1-16.

Osika, Grażyna. 2012. „Etyczne aspekty wpływu społecznego”. W Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku, red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek, 393–407. Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Ottuh, John A. 2019. „Reading Deuteronomy 22: 22 in John 8: 1-11: a Contextual Reading from an Africanurhobo Perspective”, Scriptura 118 (1):1-19.

Pisarek, Walery. 2003. „Perswazja – jak ją widzą, jak ją piszą”. W Język perswazji publicznej, red. Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Tadeusz Zgółka, 9-17. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Platon [1999], Gorgiasz, Menon, tłum. Władysław Witwicki. Kęty: Wydawnictwo ANTYK.

Stachowiak, Lech. 1975. Ewangelia według św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Poznań – Warszawa: Pallotinum.

Swanson, James. 1997. Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Greek (NewTestament), Oak Harbor: Logos Research Systems, Inc.

Spitzer, Manfred. 2012. Jak uczy się mózg, Warszawa: PWN.

Świątek, Jerzy. 2018. „Jak język generuje zmiany – perswazja w wymiarze indywidualnym i społecznym”. W Komunikacja a zmiana społeczna, red. Jolanta Kędzior, Beata Krawiec, Małgorzata Biedroń, Anna Mitręga, 45-58. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tokarz, Marek. 2006. Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Weinschenk, Susan. 2014. Motywacja i perswazja. Warszawa: Samo Sedno.

Żylińska, Marzena. 2013. Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi, Toruń: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Pobrania

Opublikowane

01-10-2023 — zaktualizowane 18-10-2023

Wersje

Jak cytować

Nowińska, Joanna. (2023) 2023. “Eufonia, Sensoryka I intertekstualność W Komunikacji Perswazyjnej Na przykładzie Tekstu Z Pogranicza Kultur – J 8, 1-11”. Res Rhetorica 10 (3): 29-43. https://doi.org/10.29107/rr2023.3.2.