Budowanie od dołu do góry. Frank Lloyd Wright jako architekt języka

Autor

  • Edyta Frelik Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Instytut Neofilologii, Katedra Anglistyki i Amerykanistyki

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2022.1.4

Słowa kluczowe:

Frank Lloyd Wright, architektura, wypowiedź językowa, strategie komunikacyjne, performance

Abstrakt

Ustne i pisemne wypowiedzi F.L. Wrighta są omówione tak, by podkreślić związek między zasadami jego „organicznej” koncepcji architektury a retoryczną skutecznością języka, jakiego używa. Jego elokwencja i sprawne wykonanie („performance”) przygotowanego zamysłu, wykorzystujące różne strategie komunikacyjne, przedstawione jest jako w pełni spójne i zgodne z jego architektonicznym myśleniem i realizacją jego idei w działaniu. To właśnie sprawia, że jest on prekursorem postmodernistycznej świadomości i praktyki.

Bibliografia

Primary sources:

“ABC: The Mike Wallace Interview: Frank Lloyd Wright.” 1957. YouTube video, 50:04. https://www.youtube.com/watch?v=YEaVRRQHO0c&t=302s.

“NBC: A Conversation with Frank Lloyd Wright.” 1953. YouTube video, 30:58. https://www.youtube.com/watch?v=W8EABJrMplY&t=28s

Wright, Frank Lloyd. 2005. Autobiography. Portland: Pomegranate.

Wright, Frank Lloyd. 1992a. Frank Lloyd Wright: Collected Writings Volume 1, 1894-1930, ed. Bruce Brooks Pfeiffer. New York: Rizzoli.

Wright, Frank Lloyd. 1992b. Frank Lloyd Wright: Collected Writings Volume 2, 1930-1932, ed. Bruce Brooks Pfeiffer. New York: Rizzoli.

Wright, Frank Lloyd. 1993. Frank Lloyd Wright: Collected Writings, Volume 3, 1931-1939, ed. Bruce Brooks Pfeiffer. New York: Rizzoli.

Wright, Frank Lloyd. 1994. Frank Lloyd Wright: Collected Writings, Volume 4, 1939-1949, ed. Bruce Brooks Pfeiffer. New York: Rizzoli.

Wright, Frank Lloyd. 1995. Frank Lloyd Wright: Collected Writings, Volume 5, 1949-1959, ed. Bruce Brooks Pfeiffer. New York: Rizzoli.

Wright, Frank Lloyd. 2009. Frank Lloyd Wright: Essential Texts, ed. Robert Twombly. New York: W.W. Norton & Company.

Secondary sources:

Adams, Susan M. 2007. “Rhetorical Performance: Inscription, Embodiment, and Resistance in the Work of Nineteenth-century Actress/Writers.” Doctoral Dissertation, Syracuse University.

Condit, Celeste Michelle. 1993. “The Critic as Empath: Moving Away from Totalizing Theory.” Western Journal of Communication 57 (2): 178-190.

Frampton, Kenneth. 1992. “Introduction.” In Frank Lloyd Wright: Collected Writings Volume 2, 1930-1932, ed. Bruce Brooks Pfeiffer, 5-9. New York: Rizzoli.

Gould, Jack. 1957. “Mike Wallace: His Network Show Does Not Have Same Quality as His Local TV Program.” New York Times, June 2.

Klinkowitz, Jerome. 2014. Frank Lloyd Wright and His Manner of Thought. Madison: University of Wisconsin Press.

Kutnik, Jerzy. 1986. The Novel as Performance: The Fiction of Ronald Sukenick and Raymond Federman. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Meehan, Patrick J. 1984. The Master Architect: Conversations with Frank Lloyd Wright. Hoboken: John Wiley & Sons.

Miller, J. Hillis. 2007. “Performativity as Performance / Performativity as Speech Act: Derrida’s Special Theory of Performativity.” South Atlantic Quarterly 106 (2): 219-35.

Miller, J. Hillis. 1996. “W.J.T. Mitchell’s Picture Theory.” Artforum 34 (5): 18.

Mitchell, W.J.T. 1986. Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago: University of Chicago Press.

Mitchell, W. J.T. 1995. Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago: University of Chicago Press.

Pfeiffer, Bruce Brooks. 1992. “Preface.” In Frank Lloyd Wright: Collected Writings Volume 1, 1894-1930, ed. Bruce Brooks Pfeiffer, 7-10. New York: Rizzoli.

Sebesta, Judith A. 2001. “Spectacular Failure: Frank Lloyd Wright’s Midway Gardens and Chicago Entertainment.” Theatre Journal 53 (2): 291-309.

Tobias, Scott. 2019. “’Mike Wallace Is Here’: A Newsman Who Shined a Spotlight — And Basked in It.” Accessed February 15, 2022. https://www.npr.org/2019/07/25/744154596/mike-wallace-is-here-a-newsman-who-shined-a-spotlight-and-basked-in-it?t=1645456251446.

Williams, William Carlos. 1992. Patterson. New York: New Directions.

Wittgenstein, Ludwig. 1984. Culture and Value, trans. Peter Winch. Chicago: University of Chicago Press.

Opublikowane

2022-04-07 — zaktualizowane 2022-04-07

Wersje

Jak cytować

Frelik, Edyta. 2022. „Budowanie Od dołu Do góry. Frank Lloyd Wright Jako Architekt języka”. "Res Rhetorica" 9 (1):52-68. https://doi.org/10.29107/rr2022.1.4.