Retoryczne wyzwania w prowadzeniu zajęć on-line – wielogłos

Autor

Bibliografia

Kaun, Anne i Karin Fast. 2013. Mediatization of culture and everyday life, Karlstad: Karlstad University Studies; Mediestudier vid Södertörns Högskola.

Latoch- Zielińska, Małgorzata. 2015. „Uczeń i nauczyciel w cyfrowym świecie. Możliwości, szanse, ograniczenia”. Edukacja a nowe media, red. M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Muszyński, Heliodor. 2012. „Nauczyciel w świecie medialnym”. Neodidagmata 33/34: 39-47.

Pobrania

Opublikowane

2020-07-06

Jak cytować

Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2020. „Retoryczne Wyzwania W Prowadzeniu zajęć on-Line – wielogłos”. "Res Rhetorica" 7 (2). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/498.