Conceptual silencing as a rhetorical tool. A cognitive lexical semantics study of the lexical item Europe

Autor

  • Przemysław Wilk Instytut Językoznawstwa Uniwersytet Opolski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2021.1.7

Słowa kluczowe:

pojęciowe wyciszanie znaczenia, potencjał retoryczny, reprodukcja ideologii

Abstrakt

Artykuł wprowadza i omawia – z perspektywy kognitywnej semantyki leksykalnej – koncept pojęciowego wyciszania znaczenia jako narzędzia retorycznego. Pojęciowe wyciszanie znaczenia – rozumiane jako proces pojęciowego rozmywania znaczenia w celu uzyskania bardziej ogólnego sensu – ma potencjał retoryczny, ponieważ umożliwia upowszechnianie ideologii w mniej czytelny dla odbiorcy sposób. Z perspektywy językoznawstwa kognitywnego proces pojęciowego wyciszania znaczenia bazuje na polisemii jednostki leksykalnej i sprowadza się do aktywowania jej określonego sensu w danym kontekście. W celu zobrazowania niniejszego procesu przedstawione zostaje studium przypadku jednostki leksykalnej Europa w dyskursie prasowym dziennika „Guardian”, pokazujące, iż proces pojęciowego wyciszania znaczenia najwyraźniej przejawia się w wyciszaniu tych sensów jednostki leksykalnej Europa, które odnoszą się do Unii Europejskiej.

Bibliografia

Achino-Loeb, Maria-Luisa, ed. 2006. Silence: The Currency of Power. New York: Berghahn Books.

Brummet, Barry. 1980. “Towards a Theory of Silence as a Political Strategy.” The Quarterly Journal of Speech 66 (2): 289–303.

Bruneau, Thomas J. “Communicative Silences: Forms and Functions.” The Journal of Communication 23: 17–46.

Cap, Piotr. 2008. “Towards the Proximization Model of the Analysis of Legitimization in Political Discourse.” Journal of Pragmatics 40: 17–41.

Evans, Vyvyan. 2009. How Words Mean: Lexical Concepts, Cognitive Models and Meaning Construction. Oxford: Oxford University Press.

Evans, Vyvyan. 2013. Language and Time: A Cognitive Linguistics Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Geeraerts, Dirk. 2010. Theories of Lexical Semantics. Oxford: Oxford University Press.

Geeraerts, Dirk. 2016. “Sense Individuation.” In The Routledge Handbook of Semantics, ed. Nick Riemer, 233–247. London: Routledge.

Glenn, Cheryl. 2004. Unspoken: A Rhetoric of Silence. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Huckin, Thomas. 2002. “Textual Silence and the Discourse of Homelessness.” Discourse and Society 13 (2): 347–372.

Jaworski, Adam. 1993. The Power of Silence: Social and Pragmatic Perspectives. Newbury Park: Sage.

Kalamaras, George. 1994. Reclaiming the Tacit Dimension: Symbolic Form in the Rhetoric of Silence. New York: State University of New York Press.

Langacker, Ronald W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar: Vol. 1. Theoretical prerequisites. Stanford, CA: Stanford University Press.

Langacker, Ronald W. 2008. Cognitive Grammar: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Nakane, Ikuko. 2007. Silence in Intercultural Communication: Perceptions and Performance. Philadelphia: Benjamins.

Saville-Troike, Muriel. 1985. “The Place of Silence in an Integrated Theory of Communication.” In Perspectives on Silence, ed. Deborah Tannen and Muriel Saville-Troike, 3–20. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.

Schröter, Melani. 2013. Silence and Concealment in Political Discourse. Amsterdam: Benjamins.

Scott, Robert L. 1972. “Rhetoric and Silence.” Western Speech 36: 146–158.

Scott, Mike. 1996. Wordsmith Tools. Oxford: Oxford University Press.

van Dijk, Teun. A. 1997. “Political Discourse and Racism: Describing Others in Western Parliaments.” In The Language and Politics of Exclusion: Others in Discourse, ed. Stephen H. Riggins, 31–64. Thousand Oaks, CA: Sage.

van Dijk, Teun A. 1998. Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage.

van Dijk, Teun A. 2006. “Ideology and Discourse Analysis.” Journal of Political Ideologies 11:115–140.

Opublikowane

2021-03-27

Jak cytować

Wilk, Przemysław. 2021. „Conceptual Silencing As a Rhetorical Tool. A Cognitive Lexical Semantics Study of the Lexical Item Europe”. "Res Rhetorica" 8 (1):124-36. https://doi.org/10.29107/rr2021.1.7.