On covert and overt sayers: A pragmatic-cognitive study into Barack Obama’s presidential rhetoric of image construction and (de)legitimisation

Autor

  • Anna Ewa Wieczorek Zakład Pragmatyki Instytut Anglistyki Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2020.4.10

Słowa kluczowe:

przestrzeń dyskursu, raport narracyjny, przemówienia prezydenckie, retoryka wizerunku, mówiący, krótkie formy narracyjne, storytelling

Abstrakt

Celem badania, którego rezultaty omawia niniejszy artykuł, jest analiza zjawiska raportów narracyjnych (opartych o mowę zależną i niezależną) stosowanych w przemówieniach politycznych z perspektywy pragma-kognitywnej. Wspomniane struktury są często wykorzystywane dla przytoczenia wypowiedzi stanowiących integralną część krótkich form narracyjnych w amerykańskim dyskursie przemówień prezydenckich w celu kreowania wizerunku oraz sankcjonowania działań i decyzji politycznych. Głównym zadaniem artykułu jest zaproponowanie oryginalnej taksonomii mówiących (ang. sayer), tj. mówców (ang. speaker), którym przypisuje się przytaczaną wypowiedź (por. Halliday 1981, 1985; Vandelanotte 2006) oraz określenie potencjału wybranych kategorii mówiących w zakresie zarówno prezentacji wizerunku własnego i innych, jak i legitymizacji wydarzeń i opinii mówcy. Materiał badawczy wykorzystany w artykule w celu zilustrowania omawianych procesów językowych pochodzi z przemówień prezydenckich Baracka Obamy wygłoszonych w latach 2009-2016 i stanowi część korpusu składającego się z 125 przemówień trzech amerykańskich prezydentów: Baracka Obamy, Billa Clintona oraz Johna Kennedy’ego.

Bibliografia

Abbott, H. Porter. 2008. The Cambridge Introduction to Narrative (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Bauman, Richard. 1986. Story, Performance and Event: Contextual Studies of Oral Narrative. Cambridge: Cambridge University Press.

Cap, Piotr. 2006. Legitimization in Political Discourse: A Cross-Disciplinary Perspective on the Modern US War Rhetoric. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Cap, Piotr. 2013. Proximization. The Pragmatics of Symbolic Distance Crossing. Amsterdam: John Benjamins.

Chilton, Paul A. 2004. Analysing Political Discourse: Theory and Practice. London: Routledge.

Chilton, Paul A. 2010. “The Conceptual Structure of Deontic Meaning: A Model Based on Geometrical Principles.” Language and Cognition 2 (2): 191–220.

Clark, Herbert H., and Richard J. Gerrig. 1990. “Quotations as Demonstrations.” Language 66 (4): 764–805.

Duranti, Alessandro. 2004. “Agency in Language.” In A Companion to Linguistic Anthropology, ed. Alessandro Duranti, 451–473. Malden, MA: Blackwell.

Fairclough, Norman. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge, M.A.: Polity Press.

Fairclough, Norman. 1995. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London:

Longman.

Fauconnier, Gilles. 1985. Mental Spaces. Cambridge, MA: MIT Press.

Gal, Susan, and Kathryn A. Woolard (eds.). 1995. Constructing Languages and Publics [Theme issue]. Pragmatics 5(2).

Gerrig, Richard J. 1993. Experiencing Narrative Worlds. On the Psychological Activities of Reading. New Haven: Yale University Press.

Goffman, Erving. 1974. Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. London: Harper and Row.

Halliday, Michael A.K. 1981. Explorations in The Function of Language. London: Edward Arnold.

Halliday, Michael A.K. 1985. An Introduction to Functional Linguistics. London: Edward Arnold.

Halliday, Michael A.K. 1994. An Introduction to Functional Grammar (2nd edition). London: Hodder Arnold.

Halliday, Michael A.K., and Christian M.I.M. Matthiessen. 2004. An Introduction to Functional Grammar (3rd edition). London: Hodder Arnold.

Hodges, Adam. 2007. “The Narrative Construction of Identity: The Adequation of Saddam Hussein and Osama bin Laden in the ‘War on Terror.’” In Discourse, War and Terrorism, ed. Adam Hodges and Chad Nilep, 67–87. Amsterdam: John Benjamins.

Hodges, Adam. 2011. The “War on Terror” Narrative: Discourse and Intertextuality in the Construction and Contestation of Sociopolitical Reality. New York: Oxford University Press.

Irvine, Judith. 1996. “Shadow Conversations: The Indeterminacy of Participant Roles.” In Natural Histories of Discourse, ed. Michael Silverstein and Greg Urban, 131–159. Chicago: University of Chicago Press.

Iversen, Stefan. 2014. “Narratives in Rhetorical Discourse.” In The Living Handbook of Narratology, ed. Peter Hühn et al., 575–586. Hamburg: Hamburg University.

Koven, Michele. 2002. “An Analysis of Speaker Role Inhabitance in Narratives of Personal Experience.” Journal of Pragmatics 34 (2): 167–217.

Kuo, Sai-Hua. 2001. “Reported Speech in Chinese Political Discourse.” Discourse Studies 3 (2): 181–202.

Leech, Geoffrey, and Mick Short. 1981. Style in Fiction. A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. Harlow: Longman.

Martín Rojo, Luisa, and Teun A. van Dijk. 1997. “‘There Was a Problem, and it Was Solved!’ Legitimating the Expulsion of ‘Illegal’ Immigrants in Spanish Parliamentary Discourse.” Discourse & Society 8 (4): 523–567.

McIntyre, Dan. 2006. Point of View in Plays: A Cognitive Stylistic Approach to Viewpoint in Drama and Other Text-Types. Amsterdam: John Benjamins.

Ochs, Elinor, and Lisa Capps. 2001. Living Narrative: Creating Lives in Everyday Storytelling. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Philips, Susan U. 2004. “Language and Social Inequality.” In A Companion to Linguistic Anthropology, ed. Alessandro Duranti, 474–495. Malden, MA: Blackwell.

Riessman, Catherine K. 1993. Narrative Analysis. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Sacks, Harvey. 1992. Lectures on Conversation. Cambridge: Blackwell.

Semino, Elena, Short, Mick, and Jonathan Culpeper. 1997. “Using a Corpus to Test a Model of Speech and Thought Presentation.” Poetics 25: 17–43.

Semino, Elena, and Mick Short. 2004. Corpus Stylistics: Speech, Writing and Thought Presentation in a Corpus of English Writing. London: Routledge.

Silverstein, Michael. 1976. “Hierarchy of Features and Ergativity.” In Grammatical Categories in Australian Languages, ed. Robert M.W. Dixon, 112–171. New Jersey: Humanities Press.

Tannen, Deborah. 2006. “Intertextuality in Interaction: Reframing Family Arguments in Public and Private.” Text & Talk 26 (4-5): 597–617.

Tannen, Deborah. 2007. Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse. New York: Cambridge University Press.

van Dijk, Teun A. 1995. “Discourse, Semantics and Ideology.” Discourse and Society 6: 243–259.

Vandelanotte, Lieven. 2004. “Deixis and Grounding in Speech and Thought Representation.” Journal of Pragmatics 36 (3): 489–520.

Vandelanotte, Lieven. 2006. “Speech or Thought Representation and Subjectivication, or on the Need to Think Twice.” Belgian Journal of Linguistics 20: 137–168.

Werth, Paul. 1999. Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse. London: Longman.

Downloads

Opublikowane

2020-12-27

Jak cytować

Wieczorek, Anna Ewa. 2020. „On Covert and Overt Sayers: A Pragmatic-Cognitive Study into Barack Obama’s Presidential Rhetoric of Image Construction and (de)legitimisation”. "Res Rhetorica" 7 (4):147-68. https://doi.org/10.29107/rr2020.4.10.