Commitment to the Truth: Parrhesiastic and Prophetic Elements of Paul’s Letter to the Galatians

Autor

  • Lexie Harvey Furman University

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2018.1.2

Abstrakt

List Pawła do Galatów w Nowym Testamencie łączy dwie kultury: judaizm i rzymski imperializm. Niniejsza analiza listu do Kościoła w Galacji pokazuje wykorzystanie zarówno hebrajskiego proroctwa, jak i greckiej (nieżydowskiej, pogańskiej) parezji. Paweł adresuje list do mieszanej publiczności, żyjącej na styku dwóch kultur. Diagnozuje on problemy Kościoła poprzez prognostyczne nauczanie, które wpisuje się w szerszy kontekst Pawłowej nauki. Późniejsi badacze będą zajmowali się zapoczątkowaną w pismach Pawła współobecnością parezji i retoryki prorockiej w tekstach chrześcijańskich przez następne dwa tysiąclecia.

Bibliografia

Carmargo, Martin. 1991. Ars Dictaminis, Ars Dictandi. Turnhout: Brepols.

Darsey, James Francis. 1997. The Prophetic Tradition and Radical Rhetoric in America. New York, NY: New York University Press.

Dunn, James. 1993. The Epistle to the Galatians. Peabody, MA: Hendrickson.

Gadamer, Hans-Georg. 1997. Truth and Method. New York: Continuum.

George, Timothy. 1994. Galatians. Nashville, TN: B&H.

Guthrie, Donald. 1981. The Century Bible: Galatians. Grand Rapids: Eerdmans.

Just, Felix. 2010. New Testament Letter Structure. Accessed 2016. http://catholic-resources.org/bible/NT_Letters.htm.

Longenecker, Richard. 1991. World Biblical Commentary. Vol. 41. Dallas, TX: World Books.

Luther, Martin. 1949. Commentary on the Epistle to the Galatians. Grand Rapids: Zondervan Pub.

Martyn, Louis. 1997. Galatians: A New Translation with Introduction and Commentary. New York, NY: Doubleday.

Meynet, Roland, Andrew Mein, and Claudia V. Camp. 1998. Rhetorical Analysis: An Introduction to Biblical Rhetoric. Revised edition. Sheffield, England: Sheffield Academic Press.

Moffat, James. 1911. An Introduction to the Literature of the New Testament. New York: C. Scribner's Sons.

Neil, William. 1967. The Letter of Paul to the Galatians. London: N.W. Cambridge University Press.

Oakes, Peter. 2015. Galatians. Grand Rapids, MI: Baker Academics.

Walzer, Arthur E. 2013. “Parresia, Foucault, and the Classical Rhetorical Tradition.” Rhetoric Society Quartely 1.

Downloads

Opublikowane

2018-03-30

Jak cytować

Harvey, Lexie. 2018. „Commitment to the Truth: Parrhesiastic and Prophetic Elements of Paul’s Letter to the Galatians”. "Res Rhetorica" 5 (1). https://doi.org/10.29107/rr2018.1.2.