Leczyć czy zapobiegać? Strategie retoryczne w kampaniach Krajowego Centrum ds. AIDS

Autor

  • Katarzyna Czech Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

Kampanie społeczne Krajowego Centrum ds. AIDS mają budować wiedzę Polaków o HIV/AIDS. Instytucjonalny autor stawia diagnozę społeczną i wytwarza potrzeby zbiorowości, na które następnie odpowiada. Zbadanie strategii retorycznych kampanii pozwala odtworzyć kształtowany obraz choroby i chorego. Reklamy przekonują, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego. Nie dostarczają jednak rzetelnych informacji o wirusie i nie proponują środków zapobiegawczych. Propagują diagnostykę, zastępując nią profilaktykę.

Bibliografia

Ankiersztejn-Bartczak, Magdalena. 2012. „25 lat HIV w Polsce. Czy coś się zmieniło?”. Family Medicine & Primary Care Review 1(14): 71-75.

Barthes, Roland. 1985. „Retoryka obrazu”. Pamiętnik literacki 76 (3): 289-302.

Goffman, Erving. 2005. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. Aleksandra Dzierżyńska i Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

IPSOS. 2014. „Diagnoza dotycząca potrzeb edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową (ZPDP)”. Na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS.

Izdebski, Zbigniew. 2005. „Wiedza Polaków na temat HIV/AIDS oraz zachowania seksualne – 2005 rok”. TNS OBOP na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS. Dostęp 25.07.2017. www.aids.gov.pl/pobierz/1917/.

Knap, Łukasz. b.d. „«HIV jest częścią mnie». Pierwszy w Polsce publiczny coming out osoby żyjącej z wirusem”. Weekend Gazeta.pl. Dostęp 25.07.2017. http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,18507631,hiv-jest-czescia-mnie-pierwszy-w-polsce-publiczny-coming.html.

Kochan, Marek. 2005. Slogany w reklamie i polityce. Warszawa: Trio.

Kościańczuk, Marcela. 2012. „AIDS w języku. Marginalizacja i dyskurs epidemii jako mechanizmy stygmatyzacji osób HIV-pozytywnych w mediach”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 1(57): 63-73.

Krajowe Centrum ds. AIDS. 2012. „Historia naszych kampanii”. Dostęp 7.01.2017. www.aids.gov.pl/kampanie/442/.

kred. 2009. „Gej celowo zarażał wirusem HIV”. dziennik.pl, 18 lutego. Dostęp 25.07.2017. wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/87242,gej-celowo-zarazal-wirusem-hiv.html.

Maison, Dominika i Norbert Maliszewski. 2008. „Co to jest reklama społeczna”. W Propaganda dobrych serc, czyli pierwszy tom o reklamie społecznej, red. Dominika Maison i Piotr Wasilewski, 9-43. Kraków: Agencja Wasilewski.

„Spali z zarażoną HIV prostytutką! Teraz boją się o życie”. 2013. Nasygnale.pl, 24 lipca. Dostęp 25.07.2017. nasygnale.pl/kat,1025341,title,Spali-z-zarazona-HIV-prostytutka-Teraz-boja-sie-ozycie,wid,15838686,wiadomosc.html?page=2&ticaid=619919.

Rosińska, Magdalena, Marta Niedźwiedzka-Stadnik i Katarzyna Szmulik. 2017. „Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w 2017 roku”. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dostęp 25.07.2017. wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm.

Wojciechowska, Jolanta. 2004. „Stygmat i dyskryminacja osób żyjących z HIV/AIDS”. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 4: 415-423.

Downloads

Jak cytować

Czech, Katarzyna. 2017. „Leczyć Czy zapobiegać? Strategie Retoryczne W Kampaniach Krajowego Centrum Ds. AIDS”. "Res Rhetorica" 4 (4). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/242.