Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Maria Załęska, Katedra Italianistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, Polska

Sekretarz redakcji

  1. Agnieszka Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Redaktor działu

  1. Katarzyna Molek-Kozakowska, Uniwersytet Opolski, Polska
  2. Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
  3. Ewa Modrzejewska, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska

Redaktor techniczny