Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 3, No 3 (2016): Retoryka i instytucje/ Rhetoric and institutions Dyskurs instytucjonalny w Polsce – dobre i złe praktyki komunikacyjne Abstrakt   PDF
Ewa Malinowska
 
Vol 2, No 4 (2015): Retoryczne wspólnoty wiedzy/ Rhetorical knowledge communities Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska Much More than Metaphor: Master Tropes of Artistic Language and Imagination, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013 Szczegóły   PDF
Katarzyna Molek-Kozakowska
 
Vol 1, No 1 (2014): Retoryka i motyw początku/ Rhetoric and the concept of the origin Europa i Ameryka w cieniu Ramusa – wspólne źródło dwóch retorycznych tradycji Szczegóły   PDF
Anna Bendrat
 
Vol 5, No 1 (2018): Retoryka dziennikarstwa/ Rhetoric of/in journalism Examining Mother Teresa’s narrative as prophetic: A case study Abstrakt   PDF (English)
Kristen Majocha
 
Vol 3, No 2 (2016): Retoryka kobiet/ Rhetoric of women Feminist Rhetorical Praxis: Everyday Feminism as Public Agora Abstrakt   PDF (English)
Amanda Wray, Elise Verzosa Hurley
 
Vol 4, No 4 (2017): Retoryka deliberatywna Forensic Rhetorics and Satellite Surveillance: The Visualization of War Crimes and Human Rights Violations by Marouf Hasian, Jr. Lanham/London: Lexington Books. 2016 Szczegóły   PDF (English)
Katarzyna Molek-Kozakowska
 
Vol 3, No 1 (2016): Rhetoric in Spain/ Retoryka w Hiszpanii Frame construction in post-15M discourses Abstrakt   PDF (English)
ESPERANZA MORALES-LÓPEZ
 
Vol 5, No 4 (2018): Retoryka liczb/ Rhetoric of Numbers Framed for Lying: Statistics as In/Artistic Proof Abstrakt   PDF (English)
Daniel Libertz
 
Vol 2, No 2 (2015): Retoryka wojny/ War Rhetoric Framing violent conflicts on the official Amnesty International Facebook page Abstrakt   PDF (English)
Alicja Jeziorska
 
Vol 4, No 4 (2017): Retoryka deliberatywna Funkcja retoryczna "Orgelbüchlein" Johanna Sebastiana Bacha. Wprowadzenie Abstrakt   PDF
Tomasz Górny
 
Vol 3, No 2 (2016): Retoryka kobiet/ Rhetoric of women Gender (in)equality in Japan Abstrakt   PDF (English)
Monika Ksieniewicz
 
Vol 3, No 2 (2016): Retoryka kobiet/ Rhetoric of women Głosu kobietom! – środki przekonywania polskich sufrażystek w publicystyce „Steru” (1907) Abstrakt   PDF
Elżbieta Pawlak-Hejno
 
Vol 2, No 3 (2015): Retoryka i hybrydyczność/ Rhetoric and Hybrydity Herbert A. Wichelns o krytyce retorycznej w XX wieku Szczegóły   PDF
Anna Bendrat
 
Vol 2, No 1 (2015): Retoryka w Argentynie/ Rhetoric in Argentina Hybrydyczne formy dziennikarstwa dwudziestego pierwszego wieku: Sprawozdanie z konferencji Szczegóły   PDF
Katarzyna Molek-Kozakowska
 
Vol 5, No 2 (2018): Retoryka mediów: USA/Rhetoric of media: USA Interrogating American Popular Culture Abstrakt   PDF (English)
Robert Westerfelhaus
 
Vol 4, No 4 (2017): Retoryka deliberatywna Jak z uczuć uczynić argumenty? Środki retoryczne w wybranych szkicach krytycznoliterackich Michała Grabowskiego Abstrakt   PDF
Dominika Dymek
 
Vol 3, No 2 (2016): Retoryka kobiet/ Rhetoric of women Jane Austen’s Persuasion Abstrakt   PDF (English)
Merritt Moseley
 
Vol 4, No 4 (2017): Retoryka deliberatywna Justifying a recommendation: tell a story or present an argument? Abstrakt   PDF (English)
Paul van den Hoven
 
Vol 2, No 2 (2015): Retoryka wojny/ War Rhetoric Justin S. Vaughn and Jennifer R. Mercieca The Rhetoric of Heroic Expectations: Establishing the Obama Presidency, Texas A&M University Press, 2014 Szczegóły   PDF
Andrew Barnes
 
Vol 5, No 4 (2018): Retoryka liczb/ Rhetoric of Numbers Kinship, Counterpublics, and Transnational Korean Adoptees Abstrakt   PDF (English)
Sarah Idzik
 
Vol 2, No 2 (2015): Retoryka wojny/ War Rhetoric Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, pod red. Barbary Kudry i Elwiry Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014 Szczegóły   PDF
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
 
Vol 6, No 1 (2019): Retoryka kultury popularnej/Rhetoric of popular culture Kontrowersja w kulturze popularnej – uwarunkowania semiologiczne i dyskursywne Szczegóły   PDF
Karina Stasiuk-Krajewska
 
Vol 6, No 1 (2019): Retoryka kultury popularnej/Rhetoric of popular culture Książę Niccola Machiavellego jako przykład zastosowania toposu zakulisowości Abstrakt   PDF
Marcin Pietrzak
 
Vol 3, No 3 (2016): Retoryka i instytucje/ Rhetoric and institutions Kultura żywego słowa w instytucjach medialnych: diagnoza poziomu świadomości językowej dziennikarzy Abstrakt   PDF
Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk
 
Vol 2, No 4 (2015): Retoryczne wspólnoty wiedzy/ Rhetorical knowledge communities Kwiaty Hiszpanii, wspaniałości Portugalii (1631) Antóniego de Sousa de Macedo, czyli jak udowodnić „siłę” Portugalczyków Abstrakt   PDF
Anna Działak-Szubińska
 
26 - 50 z 165 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>