Zapowiedzi

 Retoryka i pieniądze

 Redaktor prowadząca: Agnieszka Kampka (agnieszka_kampka@sggw.pl)

Zapraszamy do nadsyłania tekstów na temat retorycznych kontekstów pieniędzy. W jaki sposób przekonujemy za pomocą pieniędzy (i czy jest to retoryka?) oraz w jaki sposób mówimy o pieniądzach w retoryce? Jak rozmawiamy o pieniądzach, chcąc się nawzajem do czegoś przekonać? Gdzie pieniądz pojawia się jako argument? W jaki sposób dowodzimy, że pieniądze są środkiem do celu?
To, jak politycy, ekonomiści, dziennikarze czy przedsiębiorcy mówią o pieniądzach, może wpływać na podejmowane decyzje polityczne i finansowe. Pieniądze decydują o tym, jak wygląda nasze życie. Nasz stosunek do pieniędzy buduje naszą tożsamość. Zarówno ostentacyjne bogactwo, jak i ostentacyjna oszczędność może być elementem retorycznej strategii budowania wizerunku.
Pieniądze mogą być narzędziem zdobywania politycznych zwolenników (np. różne formy polityki społecznej) lub sposobem na pozbycie się politycznych przeciwników (np. przez ujawnienie afery finansowej).

Tematyka artykułów może dotyczyć m.in. następujących zagadnień:

 • sknerstwo, oszczędność, rozrzutność – retoryczne wartościowanie
 • pieniądze w kulturze – retoryczne strategie mówienia o bogactwie i biedzie
 • jak prosimy o pieniądze  i jak je obiecujemy – apele w reklamie
 • metafory w ekonomii/koncepcje ekonomiczne jako konstrukcje retoryczne (np. niewidzialna ręka rynku, kapitał ludzki itp.)
 • retoryka dziennikarstwa ekonomicznego (np. język ekspertów, wizualizacje w programach telewizyjnych i tekstach prasowych)
 • pieniądze a edukacja (np. finanse jako argument w debatach na temat szkolnictwa)
 • metafory odnoszące się do pieniędzy, rynku, ekonomii i gospodarki
 • pieniądze i polityka – od afer finansowych do politycznego rozdawnictwa
 • ekonomia dzielenia się – nowe toposy?

Daty

 • termin nadesłania tekstu: 30 kwietnia 2019 roku.
 • planowany termin publikacji: wrzesień 2019 roku.

Retoryka lokalności

redaktorki numeru: Agnieszka Szurek (agnieszka.szurek@uw.edu.pl), Ewa Modrzejewska (ewa.modrzejewska@uw.edu.pl)

Prawie każde miasteczko – a czasami nawet wieś lub osiedle – ma swoją lokalną gazetę: czasami drukowaną, czasami dostępną online. W Internecie istnieją nie tylko oficjalne strony miejscowości, ale również nieformalne lokalne grupy. W wielu małych miejscowościach działa lokalne radio, a czasami nawet internetowa telewizja. Wydawane są książki o lokalnej historii, najczęściej niewchodzące do zwykłego, rynkowego obiegu. Istnieje też wiele innych przejawów retorycznej aktywności na forum lokalnym – od przemówień lokalnych działaczy do instalacji w przestrzeni miejskiej – pomników, wystaw plenerowych, tablic pamiątkowych lub murali.
Tego typu teksty i wystąpienia, przeznaczone dla bardzo wąskiego audytorium, rzadko bywały do tej pory przedmiotem refleksji naukowej. Zapraszamy zatem do nadsyłania tekstów dotyczących szeroko rozumianej retoryki lokalności – zarówno studiów przypadków, jak i artykułów poświęconych kwestiom bardziej ogólnym. Teksty mogą dotyczyć na przykład następujących kwestii:

 • Czym są lokalne wspólnoty dyskursu?
 • Relacje między dyskursem lokalnym a narodowym/państwowym, regionalnym, globalnym
 • Dyskurs lokalny w perspektywie historycznej
 • Gatunki w literaturze lokalnej – od ogłoszeń do oracji pogrzebowych
 • Retoryka lokalnych ruchów społecznych
 • Lokalni mówcy/media wobec sytuacji trudnych lub szczególnie ważnych
 • „Lokalność” w Internecie
 • Lokalne narracje w przestrzeni miast, muzeach, obchodach uroczystości

Daty

 • termin nadsłyłania tekstów: 15 czerwca 2019
 • planowany termin publikacji: grudzień 2019

Retoryka kryzysu

redaktorki prowadzące: Marta Rzepecka (marta.rzepecka@ur.edu.pl), Agnieszka Kampka (agnieszka_kampka@sggw.pl)

Pojęcie retoryki kryzysu pojawia się dziś w wielu kontekstach. Zjawisko to jest różnie definiowane i badane za pomocą odmiennych metod. Kryzysem określa się zarówno wydarzenia polityczne wykreowane retorycznie (Richard A. Cherwitz i Kenneth S. Zagacki, 1986; Theodore Otto Windt, Jr., 1987; Amos Kiewe, 1994) jak i dyskurs skonstruowany w reakcji na zaistniałą sytuację i przez nią ukształtowany (Bonnie J. Dow, 1989). Kryzys jest traktowany jako wydarzenie historyczne, które zmienia się w retoryczne (Mark A. Pollock, 1994) jak i przedsięwzięcie retoryczne oparte na wspólnych założeniach i wyobrażeniach (Thomas Kane, 1988).

Retorykę kryzysu rozumie się jako przestrzeń wzajemnego oddziaływania na siebie tekstu i kontekstu (Jim A. Kuypers, 1997) i jako część biografii retorycznej mówcy ukształtowanej przez jego poglądy i cechy osobowości (James W. Pratt, 1970; Martin J. Medhurst, 1994). Wzajemne przenikanie się retoryki i kryzysu rodzi pytania o rolę retoryki w kryzysie i relację tych zjawisk w stosunku do siebie. Które z nich jest wtórne? Jeśli retoryka, to jak służy ona przedstawieniu kryzysu? Wyjaśnia jego przyczyny i skutki, czy skutecznie zamazuje jego obraz? Czy opowiada o wydarzeniach i próbuje ujawnić ich sens czy też pisze odrębne historie i staje się podstawą samospełniających się przepowiedni? Czy kryzys może być efektem retoryki? Jeśli tak, kiedy to następuje? I jak oceniać wówczas skuteczność perswazji.

Czym różni się retoryka kryzysu ekonomicznego i/lub politycznego od perswazji dotyczącej wyzwań ekologicznych czy demograficznych? Czy aktywiści na rzecz ochrony środowiska używają tych samych narzędzi retorycznych co obrońcy praw człowieka?

Zapraszamy do refleksji i nadsyłania tekstów dotyczących m.in. następujących zagadnień:

 • Definicje, rodzaje retoryki kryzysu
 • Źródła, przebiegi, skutki retoryki kryzysu
 • Wymiary retoryki kryzysu i związki pomiędzy nimi (np.: etyczny i polityczny)
 • Retoryka lęku, nadziei, aktywności – wyzwania ekologiczne
 • Retoryka kryzysu ekonomicznego, finansowego, politycznego, społecznego
 • Retoryka kryzysu krajowego i międzynarodowego
 • Retoryka kryzysu i kryzys retoryki a prawa obywatelskie
 • Retoryka klęsk żywiołowych, katastrof technologicznych, skandali politycznych, ataków terrorystycznych

 Daty

 • termin nadsłyłania tekstów: 31 października 2019
 • planowany termin publikacji: marzec 2020