Vol 5, No 3 (2018)

Retoryka ruchów społecznych/ Rhetoric of social movements

redaktor: Agnieszka Kampka

Spis treści

Temat numeru

Anna Kiełbiewska
PDF
Lacy Hope
Aleksandra Ochowicz

Varia

Anna Łach

Sprawozdania

Sprawozdanie/Report: 2nd Biennial International Rhetoric Workshop: Rhetorical Cultures: Mapping Global Publics and the Crossroads of Democracy, 3rd – 6th July 2018, Ghent University
Kacper Andrychowski

Recenzje

Recenzja/Review: M. Kelly Carr, The Rhetorical Invention of Diversity: Supreme Court Opinions, Public Argument, and Affirmative Action, East Lansing: Michigan State University Press, 2018
Anna Bendrat
PDF