1.
Dymek D. Jak z uczuć uczynić argumenty? Środki retoryczne w wybranych szkicach krytycznoliterackich Michała Grabowskiego. RR [Internet]. 14 grudzień 2017 [cytowane 21 październik 2021];4(4). Dostępne na: https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/240