Tryksza, Anna. „Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka Polskiej powieści Kryminalnej Po Roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021”. "Res Rhetorica" 9, no. 1 (kwiecień 7, 2022): 106-111. Udostępniono maj 19, 2022. https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/655.