Smól, Joanna Ilona. „Recenzja/Review: Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka «okołokoronawirusowa». Szkice językowo-Kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2021”. "Res Rhetorica" 9, no. 1 (kwiecień 7, 2022): 112-117. Udostępniono lipiec 2, 2022. https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/652.