Dawidziak-Kładoczna, Małgorzata. „Multimodalność Jako narzędzie Perswazji W Nowej Ewangelizacji I Katechizacji (na przykładzie Vloga «Mocno stronniczy» ojców Adama Szustaka I Tomasza Nowaka)”. "Res Rhetorica" 8, no. 1 (marzec 27, 2021): 24-40. Udostępniono lipiec 30, 2021. https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/524.