Czapińska, M. „Retoryka W służbie przywódcy Politycznego”. "Res Rhetorica", t. 2, nr 4, grudzień 2015, doi:10.17380/rr2015.4.2.