Linde-Usiekniewicz, J. „Wokół Uproszczonego Stylu Retorycznego wykładu Akademickiego W języku Obcym – Przypadek studiów Filologicznych”. "Res Rhetorica", t. 11, nr 1, marzec 2024, s. 121-37, doi:10.29107/rr2024.1.7.