Smoleń-Wawrzusiszyn, M. „Strategie Argumentacyjne W Dyskursie Emancypacyjnym Kobiet przedsiębiorczych”. "Res Rhetorica", t. 10, nr 2, lipiec 2023, s. 89-104, doi:10.29107/rr2023.2.5.