Piechota, M. „Poetyka Exemplum W reportażu Pawła Kapusty «Pandemia»”. "Res Rhetorica", t. 10, nr 1, marzec 2023, s. 106-28, doi:10.29107/rr2023.1.7.