Baran, A. „Przekonaj I Daj Się przekonać. Argumentacyjno-Perswazyjna Rola Arystotelesowskich Reguł Preferencji Na przykładzie Wybranych Reklam”. "Res Rhetorica", t. 10, nr 2, lipiec 2023, s. 119-33, doi:10.29107/rr2023.2.7.