Nowińska, J. „Eufonia, Sensoryka I intertekstualność W Komunikacji Perswazyjnej Na przykładzie Tekstu Z Pogranicza Kultur – J 8, 1-11”. 2023. "Res Rhetorica", t. 10, nr 3, październik 2023, s. 29-43, doi:10.29107/rr2023.3.2.