Hawrysz, M. „Funkcje Retoryczne I Ich Rola W kształtowaniu wyobrażeniowej wspólnoty pacjentów Onkologicznych (w świetle blogów)”. "Res Rhetorica", t. 10, nr 1, marzec 2023, s. 70-87, doi:10.29107/rr2023.1.5.