Walińska, M. „Choroby Duszy I ciała W Perswazji Kaznodziejskiej (na przykładzie Kazań Z XVII I początku XVIII Wieku)”. "Res Rhetorica", t. 10, nr 1, marzec 2023, s. 53-69, doi:10.29107/rr2023.1.4.