Smoleń-Wawrzusiszyn, M. „Komunikowanie Publiczne. Zagadnienia Wybrane, Pod Red. Barbary Kudry I Elwiry Olejniczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014”. "Res Rhetorica", t. 2, nr 2, marzec 2015, https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/2015_2_9.