Mokrzan, M. „Czas poróżnienia: Retoryka Zatargu O Strategie Polityczne Wobec Pandemii Covid-19”. "Res Rhetorica", t. 10, nr 1, marzec 2023, s. 163-79, doi:10.29107/rr2023.1.10.