Loewe, I. „Badanie Kategorii Estetycznych W Dyskursie Telewizyjnym. Analiza Logocentryczna”. "Res Rhetorica", t. 10, nr 1, marzec 2023, s. 145-62, doi:10.29107/rr2023.1.9.