Frelik, E. „Budowanie Od dołu Do góry. Frank Lloyd Wright Jako Architekt języka”. "Res Rhetorica", t. 9, nr 1, kwiecień 2022, s. 52-68, doi:10.29107/rr2022.1.4.