Tryksza, A. „Recenzja/Review: Mirosław Ryszkiewicz, Retoryka Polskiej powieści Kryminalnej Po Roku 1989. Preliminaria, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021”. "Res Rhetorica", t. 9, nr 1, kwiecień 2022, s. 106-11, doi:10.29107/rr2022.1.7.