Smól, J. I. „Recenzja/Review: Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz, Retoryka «okołokoronawirusowa». Szkice językowo-Kulturowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2021”. "Res Rhetorica", t. 9, nr 1, kwiecień 2022, s. 112-7, doi:10.29107/rr2022.1.8.