M. Kiełbiewska, A. „Grzeczność językowa Jako narzędzie kształtowania Etosu mówcy W Wypowiedziach współczesnych Polskich polityków”. "Res Rhetorica", t. 9, nr 2, lipiec 2022, s. 62-83, doi:10.29107/rr2022.2.4.