Woźniak-Wrzesińska, E. „Amplifikacja Retoryczna W Argumentacji Z Zakresu Gender Studies W Polskiej Komunikacji Politycznej”. "Res Rhetorica", t. 9, nr 4, grudzień 2022, s. 133-47, doi:10.29107/rr2022.4.7.