Styszyński, M. „Apoteoza Przemocy W Propagandzie Państwa Islamskiego”. "Res Rhetorica", t. 2, nr 2, marzec 2015, doi:10.17380/rr2015.2.2.