Wojciechowska, B. „Glottodydaktyka Wobec wielości Teorii Argumentacji. Modelowanie Kompetencji Rozumienia Debaty Radiowej”. "Res Rhetorica", t. 9, nr 1, kwiecień 2022, s. 88-105, doi:10.29107/rr2022.1.6.