Słomka vel Słomiński, K. „Przekłady I Parafrazy «Vitae Regum Polonorum» Klemensa Janicjusza Od XVI Do XVIII Wieku – Sposoby Kreowania Wizerunku doskonałego władcy”. "Res Rhetorica", t. 8, nr 3, październik 2021, s. 4-19, doi:10.29107/rr2021.3.1.