Kapuścińska-Jawara, A. M. „Sanctitas Et Dignitas. Wczesny Humanizm Potrydencki a Perswazyjno-Parenetyczny Zamysł Piotra Skargi W Żywotach Świętych Starego I Nowego Zakonu”. "Res Rhetorica", t. 8, nr 3, październik 2021, s. 20-53, doi:10.29107/rr2021.3.2.