Dawidziak-Kładoczna, M. „Multimodalność Jako narzędzie Perswazji W Nowej Ewangelizacji I Katechizacji (na przykładzie Vloga «Mocno stronniczy» ojców Adama Szustaka I Tomasza Nowaka)”. "Res Rhetorica", t. 8, nr 1, marzec 2021, s. 24-40, doi:10.29107/rr2021.1.2.