Patro-Kucab, M. „Alojzego Felińskiego Stosunek Do pieniędzy I dóbr Materialnych”. "Res Rhetorica", t. 6, nr 3, wrzesień 2019, doi:10.29107/rr2019.3.6.