Antoszek, E. „Opowieści Graniczne: Reprezentacje Granicy amerykańsko-meksykańskiej W Serialu The Bridge (2013-2014)”. "Res Rhetorica", t. 5, nr 2, lipiec 2018, doi:10.29107/rr2018.2.4.