Modrzejewska, E. „Sprawozdanie/Report: XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego Pt. «Retoryka wartości», Warszawa, 23–24 Listopada 2017 R.”. "Res Rhetorica", t. 5, nr 1, marzec 2018, https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/265.