Kampka, A. „Recenzja/Review: Powinowactwa Retoryki Red. Barbara Sobczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017”. "Res Rhetorica", t. 5, nr 1, marzec 2018, https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/263.