Dymek, D. „Jak Z Uczuć Uczynić Argumenty? Środki Retoryczne W Wybranych Szkicach Krytycznoliterackich Michała Grabowskiego”. "Res Rhetorica", t. 4, nr 4, grudzień 2017, doi:10.29107/rr2017.4.4.