Polkowska, L. „Retoryka Dramatu Socrealistycznego Na przykładzie "Zwycięstwa" Janusza Warmińskiego, "Zwykłej sprawy" Adama Tarna I "Brygady Szlifierza Karhana" Vaška Kani”. "Res Rhetorica", t. 3, nr 3, wrzesień 2016, doi:10.17380/rr.2016.3.5.