[1]
M. Czapińska, „Retoryka w służbie przywódcy politycznego”, RR, t. 2, nr 4, grudz. 2015.