[1]
E. Pawlak-Hejno, „Sprawozdanie/Report: XI mediolingwistyczne seminarium naukowe „Język w mediach”, pt. «Retoryka w mediach. Retoryczne badania mediów», 1.12.2023, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, UKSW w Warszawie”, RR, t. 10, nr 4, s. 183–185, grudz. 2023.