[1]
J. Linde-Usiekniewicz, „Wokół uproszczonego stylu retorycznego wykładu akademickiego w języku obcym – przypadek studiów filologicznych”, RR, t. 11, nr 1, s. 121–137, mar. 2024.