[1]
M. Smoleń-Wawrzusiszyn, „Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych”, RR, t. 10, nr 2, s. 89–104, lip. 2023.