[1]
M. Piechota, „Poetyka exemplum w reportażu Pawła Kapusty «Pandemia»”, RR, t. 10, nr 1, s. 106–128, mar. 2023.