[1]
A. Baran, „Przekonaj i daj się przekonać. Argumentacyjno-perswazyjna rola arystotelesowskich reguł preferencji na przykładzie wybranych reklam”, RR, t. 10, nr 2, s. 119–133, lip. 2023.